Rancangan Pentadbiran Kedai Kek

Posted on -
  1. Rancangan Pentadbiran Kedai Kek

Objektif syarikat adalah berlandaskan penghasilan sesuatu produk yang akan diberikan khususnya kepada para guru dan pelajar serta ibu bapa dan umumnya kepada masyarakat. Iaitu dengan menghasilkan sesuatu produk atau software bagi membantu guru-guru dan para pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ia juga bagi memudahkan kepada ibu bapa setiap pelajar untuk membantu proses pembelajaran dan ulangkaji pelajaran ketika berada di luar sekolah seperti rumah dan sebagainya. Dari segi untuk terus hidup (survival) dengan menetapkan harga yang berpatutan sejajar dengan harga pasaran pada masa kini.

Kanal d filme turcesti youtube. TOP 20 Seriale Turcesti (2017). VHTOP Romania. De la Denisa Raducu! - Duration: 24:43.

Kek

Dari segi jangka masa pula, objektif ini terdiri daripada objektif jangka pendek dan jangka panjang. Objektif jangka pendek ialah hasil yang boleh dicapai dalam masa 1 tahun. Contohnya hasil yang diperolehi adalah keuntungan bersih apabila telah ditolak dengan pemiutang dan overdraf dari bank atau institusi kewangan. Yaariyan 2014 movie. Bagi jangka masa panjang pula ia memerlukan lebih dari 1 tahun untuk mendapatkan hasil. Pada kebiasaannya antara 3 hingga 5 tahun.

Kedai

IZARA Design memulakan perniagaan dengan mendaftar dibawah SSM.Butik IZARA Design merupakan sebuah Butik Eksklusif Scarf & Shawl. IZARA Design telah memulakan perniagaan pada 7 Februari 2011.Kebanyakkan stok kain scarf dan shawl kami diimport dari bandung indonesia dan kami mempunyai pemborong tetap yang mempunyai fabrik kain yang berkualiti. De’luscious Cafe atau boleh dikenali sebagai ‘Cake House’ merupakan perniagaan yang menyediakan pelbagai jenis kek seperti crepe cake, swiss roll cake, birthday cake, cupcake dan lain-lain, juga menyediakan jualan minuman dalam kedai yang boleh menyempurnakan hidangan kek itu tadi.

Oleh itu, dalam jangka masa ini syarikat akan dapat melihat keuntungannya sendiri. Bagi mewujudkan perancangan yang dapat di jalankan dengan baik dan terancang,rancangan operasi merupakan salah satu rancangan yang terpenting sebagai kuasa untuk menjana rancangan tersebut. Dengan adanya rancangan operasi ini membolehkan kita bagaimana operasi dapat di jalankan. Oleh itu, rancangan operasi perlu di titik beratkan,hal ini kerana melalui rancangan operasi ini dapat menentukan untung atau rugi bagi sesuatu perniagaan yang akan di usahakan.

Mahabharat Episode 150: She said, 'When I think of it, my daughter-in-law's fate fills me with more grief than that, of my sons'. Mahabharat star plus episodes. How could she have borne this separation in addition to all else, is unimaginable. Tell my sons that it is the time for them to act. Married to these heroic men, she had no peace and happiness and has been separated from her children all these years. If they hesitate and delay, they may have to lose their family forever.'

Penilitian sepenuhnya haruslah di ambil kira bagi mencapai keuntungan pada tahap maksimum dengan penggunaan kos yang minimum. Di samping itu juga rancangan operasi ini merupakan satu rangkaian aktiviti-aktiviti merancang, mengguna dan mengawal sumber yang ada bagi menghasilkan sesuatu keluaran dan perkhidmatan. Ia adalah berasaskan sumber-sumber dari segi tenaga pekerja,bahan mentah,mesin dan peralatan, kaedah pemprosesan teknologi maklumat dan modal.

Rancangan Pentadbiran Kedai Kek

Kami menawarkan satu jenis perisian Pendidikan Islam berasaskan permainan mengikut silibus yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ‘Houri Mind-Gaming and Software. Perisian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran Pendidikan Islam yang semakin hari semakin menurun. Ini disebabkan para pelajar kurang minat dengan mata pelajaran tersebut. Tambahan pula dengan cara dan kaedah yang digunakan oleh guru Pendidikan Islam. 0leh itu, kami mengambil inisiatif untuk menghasilkan produk berbentuk permainan untuk menarik minat pelajar terhadap Pendidikan Islam.