Cazier Juridic Moldova

Posted on -
  1. Cazier Juridic Moldova Chisinau
  2. Cazier Judiciar
  3. Cazier Judiciar Moldova

Cazier judiciar - Persoane fizice ARTICOLUL INCLUDE SI Legea nr. In situatia in care certificatul de cazier judiciar se solicita prin imputernicit: Acte necesare cazier judiciar 2018: • cererea tip completata; • actul de identitate imputernicit (cartea de identitate, buletinul de identitate, pasaport, cartea de identitate provizorie si certificat de inregistrare a cetatenilor U.E., carte de rezidenta, carte de rezidenta permanenta, permis de sedere temporara sau permanenta, aflate in termen de valabilitate); • copie act identitate titular certificat; • procura autentificata, in original si copie. Procurile intocmite in Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, in limba romana, sunt acceptate ca valabile fara vreo alta supralegalizare. Series e filmes online mega filmes.

Cazier Juridic Moldova Chisinau

Cazier Juridic Moldova

Continutul procurii trebuie formulat in termeni clari, din care sa rezulte persoana care a fost mandatata, scopul si durata mandatului. In situatia in care certificatul de cazier judiciar se solicita pentru depunere la dosarul de gratiere individuala, poate fi solicitat de catre persoana condamnata, copiii, aparatorul ori reprezentantul legal al acesteea, sotul persoanei condamnate, ascendentii, fratii ori surorile celui condamnat sau ai sotului acestuia, care trebuie sa-si demonstreze calitatea.

Juridic

Cazier Judiciar

Servicii portal gov.md portal gov.md. Sep 22, 2005 - Solicitatntul nu este inscris in cazierul judiciar. Romanian term or phrase: certificat de cazier judiciar. Cristina Moldovan do Amaral. Daca cumparatorul este titular al unui permis de arma, este scutit de obligatia de a prezenta cazierul judiciar si certificatul de sanatate neuropsihica, iar daca. Traducere cazier judiciar. Efectuam traduceri autorizate pentru caziere judiciare emise in Romania sau in Republica Moldova, dar si pentru documentele corespondente (Disclosure and Barring Service – DBS) emise in Marea Britanie.

Moldova

Means in spanish. In situatia in care certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari in document se inscriu pe langa sanctiunile penale din hotararile judecatoresti ramase definitive si date notate in mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale. Cazierul judiciar 2018 - alte situatii Persoanele domiciliate in strainatate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei. Igi game free download.

De asemenea la cererea motivata a persoanelor aflate in strainatate, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei pot elibera, dupa efectuarea verificarilor necesare in bazele de date, adeverinte in care consemneaza rezultatele verificarilor. Aceste adeverinte au valoarea juridica a unui certificat de cazier judiciar si se utilizeaza exclusiv in strainatate. Certificatul de cazier judiciar se elibereaza, de regula, pe loc, sau in cel mult 3 zile de la data solicitarii, in cazurile in care cererea-tip este depusa in Romania. Pentru situatiile in care cererea este depusa prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, certificatul de cazier judiciar se elibereaza in cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar in cazul adeverintelor in termen de 10 zile de la data solicitarii. Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberarii si numai in scopul pentru care au fost eliberate. Obtinerea certificatului de cazier judiciar de catre persoana juridica Serviciile de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratelor de Politie Judetene, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, elibereaza certificate de cazier judiciar persoanelor juridice. Cererea-tip, cu datele complete de identificare si motivata, se depune de catre persoana juridica prin reprezentant legal, care trebuie sa isi dovedeasca calitatea, la orice unitate ori subunitate de politie conectata la ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman).

Cazier Judiciar Moldova

La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va anexa urmatoarele documente: • dovada calitatii de persoana juridica; • dovada ca deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG nr. 345/2010); • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal; Certificatul de cazier judiciar se elibereaza persoanelor juridice in cel mult 3 zile de la data solicitarii.