Istratehiya Sa Pagtuturo Ng Filipino

Posted on -

Seminar-Worksyap sa Estratehiya sa Pagtuturo ng Wika at Panitikan. 'Hamon sa mga Guro sa ika-21 siglo: Epektibong Estrateya sa Pagtuturo ng Filipino.' Isinusulong ng papel na ito ang paglalapat ng mga networking sites sa pagtuturo ng wikang Filipino sapagkat may kabutihan din itong maidudulot sa pagkatuto sa halip na palagiang ipagbawal ito sa mga mag-aaral na para bang isang malaking banta sa kanilang pag-aaral at maging sa kanilang buhay.

Isang Malikhaing Pagtuturo ng WikaTungo sa Paglinang ng Kasanayang Pangkomunikatibo: Mga Tunguhin at Estratehiya Dr. Leticia Cantal – Pagkalinawan Filipino Language Program University of Michigan I. PANIMULA Ang paksa ng aking panayam ay: Malikhaing Pagtuturo ng Wika Tungo sa Pagdebelop ng Kasanayang Pangkomunikatibo: Mga Tunguhin at Estratehiya. May dalawang mahalagang konsepto o direksyon ang aking panayam, una ang malikhaing pagtuturo ng wika na siyang inaasahan sa mga guro ng wika, at ang madebelop o malinang ang kasanayang pangkomunikatibo na inaasahang naman sa mga estudyante ng wika.

Sa pagbuo ng aking papel, isaalang-alang ko ang sumusunod na mga layunin: 1. Matalakay ang mga batayang konseptong may kaugnayan sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. Maipaliwanag ang papel ng guro at estudyante sa isang klasrum pangwika. Makapagbahagi ng ilang estratehiya sa mabisang pagtuturo ng wika 4. Magamit ang mga tinalakay na estratehiya sa pagtuturo ng wika.

+noinsa^ Software Key: OfficeSuite Key Generator Torrent (Free License Key). Usuarios que han descargado OfficeSuite Pro 7 tambin han descargado. Whatsapp Inc. OfficeSuite crack activation key. OfficeSuite crack. Office suite pro 7 key. Follow this steps to download and activate your OfficeSuite Premium license: Step 1. Use the Activation Key provided with your purchase or promotion. Jan 16, 2018 - Nov 25, 2015 OfficeSuite Pro 7 (PDF & HD) apk free download - Duration: 2:15. BestApk24 973 views. How to get microsoft office 2016 for free. Jun 5, 2015 - office suite pro 7 apk full version free download. Office suite pro 7 apk key. Office suite pro 7. WinZip 19.5 Pro + Serial Key. WinZip 19.5 Pro. Jan 27, 2018 - Microsoft Office 2016 product key Full Download Here am providing your Microsoft Office 2016 with product key. You can enjoy business.

Marathi old songs youtube. Ruling the music industry for over six decades and some one who still continue to rule the minds of millions, Asha Bhosle needs no introduction.

Estratehiya sa pagtuturo ng filipino k-12

Istratehiya Sa Pagtuturo Ng Filipino

Kahalagahan ng asignaturang filipino

Makabagong Istratehiya Sa Pagtuturo Ng Filipino

PAGLALAHAD A. Batayang Sanligan/Konsepto sa Pagtuturo at Pagkatuto sa Wika Ang gawaing pagtuturo ay hindi madaling gawain. Hindi sapat na maituro ng isang guro kung ano ang mga araling/paksang nakapaloob sa kanyang silabus kundi kung paano niya ito maituturo at matutunan ng kanyang mga estudyante. Kaya nga sinasabi na ang kahusayan ng pagtuturo ay nasusukat hindi sa dami ng mga naituro kundi bagkus sa dami ng mga natutuhan ng kanyang mga estudyante. Sa panahon ngayon ng globalisasyon, na ang mga mag-aaral ay nahaharap sa makabagong teknolohiya gaya ng internet at iba pang makabagong paraan ng komunikasyon, isa sa nagiging malaking sakit ng ulo ng mga guro ang mapanatili ang interes at atensyon ng mga estudyante sa aralin sa loob ng klasrum. Sang-ayon sa isang pag-aaral, ang dating 30-40 minutong tagal ng interes at atensyon ng isang adult learner ay nagiging 15-20 minuto na lamang.

Asignaturang Filipino

Kaya nga madalas kong marinig sa guro na “ ang iingay, ang gugulo ng mga estudyante,” hindi kami ganyan noon,” iba na sila sa amin noon.at kung anu-anong pang pangkukumpara sa estudyante sa kanila” 1 Naniniwala po ako na ang mga makabagong teknolohiya at kalakaran ng kapaligiran sa ngayon ay hindi maituturing na BANTA sa isang epektibong pagtuturo bagkus ito ay magsisilbing HAMON sa isang guro, isang hamon upang makabuo ng isang malikhaing guro o creative teachers, para makabuo rin ng isang malikhaing estudyante o creative students at malikhaing klasrum pangwika o creative language classroom. Ayon sa mga ekspertong sina Stevick, Curran at mga kasama, ang susi ng tagumpay sa gawaing pagtuturo at pagkatuto sa loob ng klasrum ay nakasalalay sa relasyon ng mga guro at estudyante. Madaling natututo ang estudyante kung sila ay nasisiyahan sa kanilang pag-aaral, at higit na nagaganyak ang guro sa kanyang pagtuturo kung nakikita niyang nasisiyahan ang kanyang estudyante. Ang ganitong paniniwala/pananaw ang nagbigay-daan sa paglitaw ng iba’t ibang kaparaanang pedagodikal sa pag-aaral ng wika sa loob ng klasrum gaya ng interaktibo at kolaboratibong pag-aaral. Mga Teorya/Konseptong Batayan ng Komunikativong Pagtuturo ng Wika Pangunahing layunin sa pagtuturo ng wika ang paglinang sa kakayahang komunikatibo ng mga estudyante. Binanggit sa Batayang Edukasyon sa Level Sekondari ng Department of Education ng Pilipinas, na ang isang mabisang komunikeytor sa Filipino ay yaong nagtataglay ng kasanayang makro – ang pagbasa, pagsulat, pagsasalita at pagkikinig.